مراحل اولیه ساخت وب سایت، در سایت ساز رایو

در این ویدئو نحوه ثبت دامنه و انتخاب قالب وب سایت و تمامی تنظیمات جهت مدیریت تمامی وب سایت ها آموزش داده شده است.

منوها و صفحه های وب سایت

در این کلیپ تمامی مراحل درج، حذف و یا ویرایش منو ها و صفحه های وب سایت، توسط سایت ساز رایو آموزش داده خواهد شد.

تنظیمات سایت ساز

در این ویدئو مطالبی مانند نحوه تغییر رمز عبور وب سایت، تغییر قالب وب سایت و انتخاب قالب دیگر، مشاهده پیام های درج شده در قسمت تماس با ما؛ توضیح داده شده است.

مدیریت وب سایت

اولین مرحله پس از ثبت دامنه و انتخاب قالب در سایت ساز رایو، ورود داده و مدیریت وب سایت شما است. در این کلیپ نحوه ورود اطلاعات و ویرایش در صفحه اصلی وب سایت، آموزش داده خواهد شد.

ویرایش قالب وب سایت

در این ویدئو نحوه ویرایش قالب انتخابی وب سایت و اجزای آن به شما نشان داده شده است.